Mikko Uljas Kustaa Viitasalo 1985-1995

 

Mikko Viitasalo

 STM:n sukuseuran Puheenjohtaja v. 1985 - 1995

 

Pikalinkit

›  Seuran pj
›  Mikko Viitasalo

 

  Mikko Uljas Kustaa Viitasalo (Tevalin) Lue lisää »

synt. 3. heinäkuuta 1942 Helsinki, Professori, Kunniatohtori 7.9.2018, ydinfysiikantohtori Lue lisää»

Sotilasarvo; Majuri. Koulutus ja työelämä; Mikko on syntyperäinen Helsinkiläinen ja vaikuttanut koko elämänsä Helsingissä. Mikko on Toiminut Maanpuolustuskorkeakoulun professorina sekä tutkimusjohtajana. Hän on toiminut myös Professoriliiton (1989–1992), Akavan (1995–1999) sekä, Suomen korken ulkopoliittisen seuran (Paasikivi-seuran) puheenjohtajana,  nyk. Paasikivi-seuran kunniajäsen. (Kuva), Mikko on toimiminut myös Suomen Akatemian ja eläkevakuutusyhtiö Eläke-Sammon sekä P.E. Svinhufudin hallituksissa.

 

 

 

Viitasalo Mikko Uljas Kustaa, professori, s. 3.7.1942 Helsinki; vanht sellisti Uljas V. ja Irma Tenhovaara. Puol. hammaslääkäri., maat. ja metsät. maist. Leena Maija Kahila 68-; vanht varatuomari. Erkki K. ja Maija Härkälä. Lapset; Jussi 70, Elina 71.Yo.59,fil. kand. ja maist. 65, lis. 70, toht.73 (HKI), maanpuolustus.kurssi 73 (oltermanni), tal.pol. joht.kurssi 96, ylimmän johdon kurssi 2000. Kustaa Vaasan iltaoppik. leht. 67-69, Hgin yliop. assist. 68-72, MATINE:n pääsiht. 72-83, puol.minist. tstopääll. 84, Sotatiet. lait. tutkimus johtaja, prof. 84-85, sotakorkeakoulu. 85-92, maanpuolustuskorkeakoulu. 93-2006 (vv. 95-99), Akavan pj. 95-99, hall. j. 90-91. Hgin yliop. maatal,-metsät. tiedek. fys. opett. 70-86, dos. 74-, ulkoasiainminist. aseidenriisunnan neuvotteluk. pys. asiantunt. 75-84, j. 84-87, varapj. 87-91. Professoril. hall. j. 87-88, pj. 89-92, tieteen keskusatoimik. j. 92-94, Paasikivi-seuran valtuusk. ja työvaliok. 93-, seuran pj. 2001-10, S. akat. hall. varapj. 95-96, tal. neuv. j. 95-99, Euroopan ja pohjolan ammatill. yhteisjärjestöjen hall. 95-99. Eläketurvakesk. edustajiston 95-99, Eläke-Sammon hall. 96-98, koulutus- ja erorahaston hallintoneuv. pjston 96-99, Maanpuol.kurssiyhd. hall. 96-2008, Osuuspankkien tutkimussäätiön ja Kyöstihaatajan säätiön hall. 97-2008, Allergiatutkimussäätiön hallintoneuv. pj. 99-2007, hall. varapj. 2008-09, pj. 2010-13, tiede- ja teknol.neuv. j. 99, työttömyysvak.rahaston hallintoneuv. 99-2000, Suomi-yht. edustajiston 2001-12, nimitysvaliok. pj. 2006-13, Hgin kaup. 450-v,-tait.talosäätiön hall. pj. 2002-08, Ulkopol. tutkimuksen säätiön hall. 2004-06, j. 2007-12, ulkopol. instit. hall. 2007-09, varapj, 2010-, Viron maanpuol. korkeak. neuv. j. 2004-07, P.E. Svinhufvudin hall. j. 2007-12, kansall. senioril. valt. j. 2008-12, 2014-, kansalliskirj. johtok. 2010-14, Hgin kansall. senioripiirin hall. pj. 2011-14. Julk. kokeel. ydinfys., ulko ja turvallisuuspol. ja aseiden riisunnan alalta. S. sotat. seuran kutsuj. 80. Maj. P.: Kok. Harr.: kirjallisuus, kesä-sysmä.

Katso. Lähde

 

 

Tunnustukset / ansiomerkit

SRV K, SL K, Sot.am., Vss. am. 2, Ups.1. am. 1, XXX, Mpm. kult. sk., PortAR K, puol.voim. kult, am.,

Akavan kult. amr., Kok. kult. amr., hämäläis-osak. kmr, Kansall. Senioril. kult, amr.