Seuran toiminta

 

SEURAN TOIMINTA


Pikalinkit

   ETUSIVU
  TIEDOTTEET
  TAPAHTUMAT
  ILMOITTAUDU
  HALLITUS
  LIITY JÄSENEKSI
  SÄÄNNÖT
  VAAKUNA
  LEHTIARTIKKELIT
  SUKUTIETO LOMAKE
  FACEBOOK
  PALAUTE

 

 

Seuran toiminta ja historia


Seuran historiasta

Soilander Tevalin Mataristo sukuseuran jäsenet edustavat aatelittomia herras-sukuja, Suvun lähimenneisyydestä on löydettävissä papisto, porvari ja talonpoikais-säätyä edustavia juuria. Kuitenkin sukuseuramme Soilandereilta, Tevaliineista ja Matariston Widbomin ja Brunilan sukujen esivanhemmista on löydettävissä useita aatelisia esi-vanhempia, joiden perimys järjestys ei kuitenkaan yllä naiskatkoisuuden vuoksi, aateliset juuret jatkavat suorassa esipolvissa mieshaaraisina muihin haarautuviin sukuihin. Veren perimyksenä nautimme usean täysiverisen mainetta ilman aatelisuutta.

Sukututkimustyön alkujuuret juontuvat jo alkaen 1934 jolloin Uuras Saarnivaara sit. teol ja fil väitellyt tohtori perehtyi sukumme historiaan. Sukuhistoriamme on tutkittu noin 1100-luvulle saakka, sukuselvitykset sukuhistoriastamme piilottaa monia silloisen yhteiskunnan nimekkäitä merkittäviä henkilöitä, aina euroopalaisiin valtasukuihin saakka. Edelleen suvun jäsentemme keskuudessa on vaikuttavia yhteiskunnan vaikuttajia.

Soilanderit, Tevalinit ja Matariston suvut liittyvät toisiinsa jo 1800-luvulla tapahtuneiden naimakauppojen myötä. Suvut ovat vaalineet sukulaissuhteitaan sittemmin 1964 perutetun Soilander Tevalin Mataristo sukuseuran nimissä, jossa suvut tapaavat toisiaan juhlallisissa merkeissä noin 5 vuoden välein.

 

 

Seuran toiminta

Sukuseuraa ei ole rekisteröity yhdistysrekisteriin, koska suvun jäsenet eivät ole halunneet virallistaa sukuseurantoimintaa seuran epävirallisuuden ja erinäisten muodollisuuksien vuoksi, tästä huolimatta sukuseuran toiminta ja kokoontumiset ovat järjestetty säännöllisesti aina näihin päiviin saakka, myös sukuseuran toiminnasta on ollut kiinnostusta aina paikkakunnan ja maakunnanlehdissä sen henkilö- ja sukuhistoriansa vuoksi.

Sukuseura on 2015 kesäkuun kokouksessaan päättänyt avata kotisivut, edellisten kotisivujen lakattua. Edeltäviä kotisivuja on ylläpitänyt aina vuoteen 2013 saakka Valtion ylläpitämä Suomensukututkimus-säätiö, jonka hallinnoimana useat sukuseurat ylläpitivät sukusivustojaan sen säätiön tarjoaman maksuttoman kotisivupalvelimen ylläpidon vuoksi. palvelintuki lakkautettiin 2013 kustannussyistä.

Kotisivujen kehitystä päivitetään saatujen aineistojen perusteella, myös ulkoasua kehitetään mukaututtamaan kokonaisuuteen ja käyttömukavuudenkannalta mahdollisimman toimivaksi. Kotisivujen toiminnalta ja sukututkimukseltaan keskeiset kysymykset tulisi olla ratkaistuna viimeistään kesään 2020 seuraavan järjestettävään sukukokoukseen mennessä.

 

 

Yleistä tietoa Sukuseurasta

Soilander - Tevalin - Mataristo sukuseura on suht iäkäs ja lukeutuu maamme noin 200 seurasta, vanhimpiin perustettuihin sukuseuroihin, jäseniä sukuseurassamme on noin vajaa 300 henkeä. Seuran perustamiskokous on pidetty Sysmässä, Sysmän teatteritalolla 14.6.1964.  Vuonna 2015 pidetyn 12 kokouksen yhteydessä seurallemme tuli täyteen 50 vuotta.

 

Seuran Säännöstä ja toimintatavoista

Seuran sääntöjen mukaan seuran tarkoituksena on toimia suvun jäseniä yhdistävänä järjestönä, edistää suvun historian ja vaiheiden tuntemusta sekä kotiseudun rakkautta jäsentemme piirissä.

 Yksi seuran tarkoitusperien toteuttamiskeino on sukukokousten järjestäminen 5 vuoden välein. Kokoontumisten tarkoituksena on sukulaisten tapaaminen, uusien tuttavuuksien solmiminen ja monen kohdalla jo isovanhempia kaukaisempien esivanhempien kotiseutuun tutustuminen. Sukukokousten ohjelmaan on perinteisesti kuulunut osallistuminen jumalanpalvelukseen ja seppeleiden laskuun Sysmän kirkkomaalla talvi- ja jatkosodan sankarivainajien muistomerkille sekä ensimmäisen suvunvanhimman Matti Nimrod Hyökyn haudalle.

 

Hallitus kokoonpano- ja puheenjohtajiston esittely

Sukukokouksen yhteydessä järjestetään sääntömääräinen suvun kokous. Suvun kokous valitsee seuralle puheenjohtajan, hallituksen jäsenet ja tilintarkastajat. Puheenjohtajina ovat kymmenvuotisjaksoin toimineet; Allan SoiniemiTauno YlänenMikko Viitasalo, Risto Laine ja Esa-Pekka Kauppinen,  nyt valittua tehtävää hoitaa Matti Hyöky seuraavan 5 vuotiskauden. Kokous valitsee seuralle myös suvun vanhimman, joka samanaikaisesti on myös sukuseuran kunniajäsen. Tähän tehtävään valitaan eliniäksi joku iäkäs, sukuseuran toimintaan aktiivisesti osallistunut suvun jäsen. Lue lisää..

Soilander-Tevalin-Mataristo Sukuseuran Hallitusjäsenet 2015- 2020