Jäsenrekisteriseloste

 

JÄSENREKISTERISELOSTE


Pikalinkit

›   ETUSIVU
›  TIEDOTTEET
›  TAPAHTUMAT
›  ILMOITTAUDU
›  HALLITUS
›  LIITY JÄSENEKSI
›  SÄÄNNÖT
›  VAAKUNA
›  LEHTIARTIKKELIT
›  SUKUTIETO LOMAKE
›  FACEBOOK
›  PALAUTE

Jäsenrekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 §

 

 

Rekisterin ylläpitäjä

Soilander Tevalin Mataristo sukuseura

 

Yhteystiedot:

Puheenjohtaja. Matti Hyöky, osoite. Paatsamakuja 4 B 28, 01360 Vantaa,
s-posti. matti.k.hyoky@gmail.com, Puh. +358 40 020 59 65

 

Rekisteriasioista vastaava henkilö

Jäsenrekisteri hoitaja. Jan Laurikainen, Osoite. Ostostie 3 K 265, 00940 Helsinki,
s-posti. jan.laurikainen@outlook.com, Puh. +358 40 247 52 18

 

Sukuseuran sihteeri.   Esa-Pekka Kauppinen Kahvipavunkuja 1 A 20, Helsinki,
s-posti. epkauppinen@gmail.com, Puh. +358 45 135 48 85

 

Rekisterin nimi

Soilander Tevalin Mataristo sukuseuran jäsenrekisteri

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Yhdistys/yhteisöjen 11 §:ssä tarkoitettu jäsenluettelo yhdistyksen tai yhteisön jäsenistä.

 

Rekisterin tietosisältö

Jäsenten nimet, syntymäajat, -paikat, osoitteet, kotipaikat, puhelin- ja sähköpostitiedot

Jäseneksi liittymis- ja eroamistiedot ja liittymis- ja jäsenmaksu- sekä karhuamistiedot

Jäsenryhmät: kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet, varsinaiset jäsenet sekä kannatus- ja yhteisöjäsenet.

 

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Jäseniltä, heidän läheisiltään sekä vainajien omaisilta ja julkisista lähteistä saadut tiedot

Kirjanpidosta saadut tiedot jäsenmaksujen ja muiden yhdistyksen maksujen suorituksista.

 

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja luovutetaan vain seuran hallituksen jäsenille taikka hallituksen erikseen tekemällä päätöksellä seuran jäsenelle, joka on niitä pyytänyt.

 

Rekisterin suojauksen periaatteet

Vain sukuseuran jäsenasioista vastaavalla henkilöllä on pääsyoikeus rekisteriin atk:lla talletettuihin tietoihin, sekä oikeus muuttaa, lisätä tai poistaa rekisterissä tietoja. Tiedot säilytetään parhaiden käytäntöjen, hyvän tietoturvallisuuden ja lainsäädännön vaatimusten mukaisesti ulkopuolisilta suojattuina.

 

Jäsenrekisteriselosteen luettavuus

 Tämä seloste on kaikkien luettavissa Soilander Tevalin Mataristo sukuseuran kotisivujen avaussivulla.

 

 

Jäsenrekisteriselosteet pdf muodossa

Jäsenrekisteriseloste.pdf

Jäsenrekisteriseloste.docx

 

 

Päivitetty 29.9.2018