Horn – Widbom

 

HORN-WIDBOM


Pikalinkit

  ETUSIVU
  TIEDOTTEET
  TAPAHTUMAT
  ILMOITTAUDU
  HALLITUS
  LIITY JÄSENEKSI
  SÄÄNNÖT
  VAAKUNA
  LEHTIARTIKKELIT
  SUKUTIETO LOMAKE
  FACEBOOK
  PALAUTE

Sukutaulut ja Henkilölistaus
Sukuselvityksen laatinut

(c).Martti.Olavi.Siltamäki

 

Horn - Widbom

Sukuselvitys ja geenipooli välillä Horn - Widbom

 

Aatelinen suku no 114  - Jägerhorn sekä
Aatelinen suku no 12 - Horn af Kanckas

 

Horn tutkimus

(Copy paste Wikipedia)

Horn suku

Horn-suvut olivat Suomen keskiajalta lähtien Suomen vaikutusvaltaisimpia aatelissukuja. Suomalainen Horn-suku jakaantuu kolmeen haaraan, joiden täydelliset Ruotsin ritarihuoneeseen rekisteröidyt nimet ovat seuraavat:

 • Horn af Åminne, ns. Joensuun sukuhaara. Elää kreivillisenä sukuna nro 92.
 • Horn af Kanckas, ns. Kankaisten sukuhaara. Sammunut.
 • Horn af Björneborg, Horn af Kanckaksen kreivillinen sukuhaara, Porin kreivit. Sammunut.
 • Horn af Marienborg, Horn af Kanckaksen vapaaherrallinen sukuhaara, Liivinmaan Alūksnen (ruots. Marienborg) vapaaherrat. Sammunut.
 • Horn af Ekebyholm, Horn af Kanckaksen eräs vapaaherrallinen, myöhemmin kreivillinen sukuhaara. Sammunut.

Lisäksi Ruotsissa on Horn-nimellä tunnettuja aatelissukuja:

 • Horn af Rantzien, vaikutti Suomessa jo keskiajalla ja on sukua yllä mainituille Horneille avioliittojen kautta. Suvun jäseniä elää Ruotsissa.
 • von Horn, Pommerilainen aatelissuku, joka tuli Ruotsiin 1600-luvulla.

Suomessa elää Horn-nimeä kantavia henkilöitä, jotka eivät kuulu yllä mainittuihin sukuihin eivätkä ole aatelisia.

.

.

(Copy paste Wikipedia)

Suomalaisten Horn-sukujen kantaisä

Suomalaisen Horn suvun kantaisänä pidetään 1381 - 1415 mainittua asemies Olof Matssonia, Varsinais-Suomesta. Hän oli yksi niistä rälssimiehistä, jotka 1386 sinetöivät erään laamanninvaalikirjeen. Hän kantoi sinettinsä vaakunakilvessä suvussa käytettyä sarvi-tunnusta jo 1381. Olof Matsson omisti maata Paimion Sattialassa mutta asui Halikossa. Hänen asuinkartanonsa saattoi tuolloin olla Joensuu (Åminne).

Olof Matssonin vaimo on oletettavasti Katarina Gudmursdotter. Olofilla oli viisi tunnettua poikaa.

 • Jöns Olofsson (1420–1436), asemies, joutui riitaan balttilaisen aatelismiehen Hans Dalhusenin kanssa. Tämä aloitti Jönsia vastaan yksityissodan ja poltti hänen kartanonsa Halikossa. Jöns Olofsson oli Söderköpingin herrainpäivillä lokakuussa 1436. Jöns Olofssonin vaimon nimeä ei tiedetä. 1440-luvulla hänet surmasi varsinaissuomalainen rälssimies Gödik Gödikinpoika Fincke, joka säilytti henkensä sopimalla 1447 suvun kanssa korvauksista ja lahjoittamalla Turun tuomiokirkolle tilan Sauvosta.
 • Mathias Olaus (1438–1448), pappi, nousi Uppsalan tuomiorovastiksi 1438 - 1448.
 • Petrus Olaus (1447–1448), pappi, Nauvon kirkkoherra, ja hän oli mahdollisesti sama Petrus Olaus, joka toimi Turussa 1434 keisarillisena notaarina ja joka piti Uppsalan hiippakunnan pappismiehenä hallussaan Korppoon kirkkopitäjää.
 • Jakob Olofsson (1439–1448), asemies, omisti tiloja Halikossa, Perniössä ja Mynämäellä, mutta hänen ei tiedetä hoitaneen julkisia tehtäviä. Jakob Horn otti osaa Turun kokoukseen 1439, missä Suomen aateliset ja "hyvät miehet" käsittelivät "valtakunnalle tähdellisiä asioita" eli hyväksyivät Kaarle Knutson Bonden valtakunnanhoitajaksi. Tämä sukuhaara sammui miehen puolelta 1540-luvulla. Jakob Olofssonin tyttäristä tunnetaan Birgitta-niminen nunna ja Cecilia, jonka aviomies Porvoon kuninkaankartanon vouti Tuve Månsson käytti Natt och Dag-suvun vaakunaa. Hän toimi Porvoon läänin voutina 1470 ja 1480.
 • Henrik Olofsson (1407–1448), asemies. Hän sai 1407 kuningas Eerik Pommerilaiselta verovapauden tiloihinsa. Hän teki suvun kannalta merkittävän naimakaupan naidessaan Turun linnanpäällikön Klas Lydekesson Djäknin tyttären Cecilian. Hornit saivat avioliiton kautta useita tiloja, muun muassa Kankaisten kartanon Maskusta, sekä vaikutusvaltaa.

.

.

(Copy paste Wikipedia)

Klas Henrikssonin (Horn) jälkeläiset

Hornien laaja suku polveutuu edellä mainitun Henrik Olofssonin pojasta, Klaus Henrikinpoika Hornista (noin 1440–1520), laamanni ja valtaneuvos, joka oli kaksi kertaa naimisissa. Hänen ensimmäisestä avioliitostaan laamanni Kristiern Frillen etunimeltä tuntemattoman tyttären kanssa syntyivät:

Klas Henrikssonin toisesta avioliitosta Kristina Jakobsdotterin(?) kanssa syntyi:

 

(c) Martti Siltamäki

TÄSSÄ ALLA LÄHDEVIITTEET JOSTA SELVIÄÄ MITEN EEVA KAISA WIDBOMIN JÄLKELÄISET OVAT MM HORNIN AATELISSUVUN JÄLKELÄISIÄ

 

Anders Stolpe

Hämeen JVR everstil. kompp. majoittaja (Furiiri) ain. 1702 (avlön.),
Varhaisin tieto Anders Stolpesta on 8.5.1688, jolloin hän osti Oriveden Eräjärven Kauppilan Heikkilän tilan, josta käräjöitiin(Oriveden talvikär. 10.-11.2.1691 s.123 ja 6.-9.2.1695 s.47 sekä vielä 21.-22.1.1729/
Eräjärvi SAY 1675- s.43 Kauppila Heikkilä: http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=507487
SAY 1694- s.43 Kauppila Heikkilä: http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=507545
"Längelmäen ja Keuruun kesäkär. 10-12.6.1699 uti Hiukos byy, HMA Sääksmäki 1, s 475v-, mf ES 3366
s 475v - Länsmannen Samuel Forssman, fullmacht 18.2.1699 opå länsmanstiensten. Ett skattehem:n i Lengipohia by (uthi skattwrak) pröfwat tienligit till lensmans säthe och boställe. Furern Anders Stolpe, som utcommenderadt till Narf, fått tillståndh att optaga. Furerens nuwarande hustru Sofia Lillia sade, att Stolpe fått immission. "
"Längelmäen ja Keuruun syyskär. 3-5.10.1699 uthi Lengipohia Lensmansgårdh, HMA:n arkistotunnus: Sääksmäen tuomiokunnan tmk 1, s 585-, mf ES 3367
s 590 - Ransakning ang. beskaffenheten af Mats Henriksson i skattwrak förfallne hem:t i Lengipohia byyn, som lensm:n Samuel Forsman efter landshöfd:ns resolution af 3.4.1699, fådt cronobefall.m:ns (Petter Forsteens) inrymbning opå, - - efter furerens Anders Stolpes derwedh giorde uthsäde - -. Mats Henriksson medh sitt huusfolck aflijdit 1697 om wåhren, warefter Stolpe optagit, lemnadt sitt booställe handlööst, att flyttia sig till boostället igen. Forsman opdragit och inrymbdt. "
Tästä saa käsityksen, että Anders Stolpe oli elossa vielä 1706: "Längelmäen ja Keuruun kesäkär. 3-4.7.1706, HMA Sääksmäki 2 s 156-, mf ES 3367
s 225v - Abraham Jöransson ifr. Såltila tillstod sig haf:a tagit till låhns förl. åhr om såmmaren 20 c:r spm:ll och 4 c:r ertter af sin swägerska hust:o Sophia Lillia. Hennes man fältwäbelen And:s Stålpe. - - kiörtel, som Abraham förebär wid arfskiftet samptl. framl. kyrckioherdens Lillii erf. emellan, blif:t sin hust:n Maria Lillia tilldehlt, men hustron Sofia sig tillägnat. "

 

Sophia Andersdotter Lilius
Eräjärvi SAY 1675- s.43 Kauppila Heikkilä: http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=507487
SAY 1694- s.43 Kauppila Heikkilä: http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=507545
Jämsä RK 1726- s.95 Aseme,
RK 1738- s.167 Aseme,
RK 1745- s.322 Aseme,
RK 1746- s.58 Aseme "til Kärkölä"
Kärkölän haudatut 1751: http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=12444629

Sofian tyttärenpoika Gabriel Danielsson Lyra oli Kärkölän kappalainen vuodesta 1748 ja sekä Gabrielin äiti että hänen äidinäitinsä asuivat viimeiset vuotensa hänen luonaan Kansikkalassa.

 

Suorat esivanhemmat Eva-caisa Widbomiin

 

 

(c) Martti Siltamäki

Klaus Hornista Eva Caisaan

Klas Horn Geni, WikipediaAdelsvapen-Wiki
|
Margareta Horn af Kanckas Geni, Runeberg.org, Kanckas
|
Margareta Garp Geni, Runeberg.org, Abelsvapen-WikiRuneberg.org
|
Margareta till Dönsby Geni, Runeberg.org
|
Beata Marcusdotter Geni, Dönsbyn suku. Runeberg.org
|
Henrik Rainenius Lilius Geni, Biografia
|
Anders Lilius Geni, Ylioppilas matrikkeli
|
Sophia Lilius Geni
|
Kristina Stolpe Geni, Genealogia.fi, Geneanet
|
Maria Lyra Geni, Geneanet
|
Henrik Gabriel Widbom Geni
|
Eeva Kaisa Widbom Geni

 

(c) Martti Siltamäki

Toinen linja

Jacop Kurki Geni, Runeberg.org, Adelvaben-Wiki, Biografi, Wikipedia
|
N.N. Kurki Geni
|
Peter Svärd Geni, Wikipedia
|
Margareta Svärd Geni, Danske
|
Margit Pedersdotter Danske Geni, Wikipedia, Dansken jälkeläiset
|
Mårten Geni, Runeberg.org, Genealogia.fi, Adelsvaben-Wiki
|
N.N.Martintytär Jägerhorn af Storby Geni
|
N.N. Blome Geni, Jägerhorn, Genealogia.fi
|
Thomas Florinus Geni, Biografia, Genealogia.fi
|
Kristina Tomasdotter Blom Geni
|
Arvid Erici Florinus Geni, Biografia
|
Kristina Florina Geni
|
Sophia Lilius Geni, Lilius
|
K/Cristina Stolpe Geni, Genealogia.fi
|
Maria Lyra Geni
|
Henrik Gabriel Widbom Geni
|
Eeva Kaisa Widbom Geni