Horn-Widbom

 

Horn-Widbom

 

© Martti Olavi Siltamäki

TÄSSÄ ALLA LÄHDEVIITTEET JOSTA SELVIÄÄ MITEN EEVA KAISA WIDBOMIN JÄLKELÄISET OVAT MM HORNIN AATELISSUVUN JÄLKELÄISIÄ

Anders Stolpe

Hämeen JVR everstil. kompp. majoittaja (Furiiri) ain. 1702 (avlön.),
Varhaisin tieto Anders Stolpesta on 8.5.1688, jolloin hän osti Oriveden Eräjärven Kauppilan Heikkilän tilan, josta käräjöitiin(Oriveden talvikär. 10.-11.2.1691 s.123 ja 6.-9.2.1695 s.47 sekä vielä 21.-22.1.1729/
Eräjärvi SAY 1675- s.43 Kauppila Heikkilä: http://digi.narc.fi
SAY 1694- s.43 Kauppila Heikkilä: http://digi.narc.fi
"Längelmäen ja Keuruun kesäkär. 10-12.6.1699 uti Hiukos byy, HMA Sääksmäki 1, s 475v-, mf ES 3366
s 475v - Länsmannen Samuel Forssman, fullmacht 18.2.1699 opå länsmanstiensten. Ett skattehem:n i Lengipohia by (uthi skattwrak) pröfwat tienligit till lensmans säthe och boställe. Furern Anders Stolpe, som utcommenderadt till Narf, fått tillståndh att optaga. Furerens nuwarande hustru Sofia Lillia sade, att Stolpe fått immission. "
"Längelmäen ja Keuruun syyskär. 3-5.10.1699 uthi Lengipohia Lensmansgårdh, HMA:n arkistotunnus: Sääksmäen tuomiokunnan tmk 1, s 585-, mf ES 3367
s 590 - Ransakning ang. beskaffenheten af Mats Henriksson i skattwrak förfallne hem:t i Lengipohia byyn, som lensm:n Samuel Forsman efter landshöfd:ns resolution af 3.4.1699, fådt cronobefall.m:ns (Petter Forsteens) inrymbning opå, - - efter furerens Anders Stolpes derwedh giorde uthsäde - -. Mats Henriksson medh sitt huusfolck aflijdit 1697 om wåhren, warefter Stolpe optagit, lemnadt sitt booställe handlööst, att flyttia sig till boostället igen. Forsman opdragit och inrymbdt. "
Tästä saa käsityksen, että Anders Stolpe oli elossa vielä 1706: "Längelmäen ja Keuruun kesäkär. 3-4.7.1706, HMA Sääksmäki 2 s 156-, mf ES 3367
s 225v - Abraham Jöransson ifr. Såltila tillstod sig haf:a tagit till låhns förl. åhr om såmmaren 20 c:r spm:ll och 4 c:r ertter af sin swägerska hust:o Sophia Lillia. Hennes man fältwäbelen And:s Stålpe. - - kiörtel, som Abraham förebär wid arfskiftet samptl. framl. kyrckioherdens Lillii erf. emellan, blif:t sin hust:n Maria Lillia tilldehlt, men hustron Sofia sig tillägnat. "

Sophia Andersdotter Lilius
Eräjärvi SAY 1675- s.43 Kauppila Heikkilä: http://digi.narc.fi
SAY 1694- s.43 Kauppila Heikkilä: http://digi.narc.fi/digi.fi
Jämsä RK 1726- s.95 Aseme,
RK 1738- s.167 Aseme,
RK 1745- s.322 Aseme,
RK 1746- s.58 Aseme "til Kärkölä"
Kärkölän haudatut 1751: http://digi.narc.fi

Sofian tyttärenpoika Gabriel Danielsson Lyra oli Kärkölän kappalainen vuodesta 1748 ja sekä Gabrielin äiti että hänen äidinäitinsä asuivat viimeiset vuotensa hänen luonaan Kansikkalassa.